Gabrysia

Regulamin

Noclegi w Bukowinie Tatrzańskiej

 • Pokój w Domu Wypoczynkowym „Gabrysia” wynajmowany jest na doby.
 • Doba hotelowa zaczyna się od 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o 10:30 w dniu wyjazdu.
 • Celem potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku. Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie podczas rezerwacji.
 • Zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Pozostała kwota należna za pobyt regulowana jest na miejscu w dniu przyjazdu.
 • Gość Domu Wypoczynkowego „Gabrysia” po przyjeździe zobowiązany jest do okazania dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość celem zameldowania. W przypadku odmówienia okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, właściciel może odmówić wydania klucza do pokoju.
 • Godziny wydawania posiłków: śniadanie 8:30 - 10:00. Tylko w okresie zimowym
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość Domu Wypoczynkowego "Gabrysia" powinien zgłosić do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 • Dom Wypoczynkowy "Gabrysia" uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę wolnych pokoi.
 • Dom Wypoczynkowy "Gabrysia" ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 • Dla dzieci do lat 3 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami. Jest możliwość, na życzenie gościa, dostawiania łóżeczek niemowlęcych w pokoju.
 • Gość powinien zawiadomić właścicieli Domu Wypoczynkowego "Gabrysia"o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Gość Domu Wypoczynkowego "Gabrysia" ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 • Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić czy drzwi zostały zamknięte. 
 • Gość Domu Wypoczynkowego "Gabrysia" nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 • W Domu Wypoczynkowym "Gabrysia" obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 • Na terenie całego obiektu (poza wydzielonymi i specjalnie oznakowanymi do tego celu miejscami) obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 
 • Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie domu, może zostać z niego usunięty.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 • Na terenie budynku obowiązuje zakaz poruszania się w butach narciarskich i snowboardowych. Sprzęt sportowy (narty, deski snowboardowe, buty narciarskie i snowboardowe, rowery itp.) gość obowiązany jest przechowywać w narciarni
 • Akceptujemy zwierzęta. 40zł za dobę. Za zniszczenia odpowiada właściciel zwierzęcia.